Γενική και ειδική αγωγή

 • Τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ειδικής Αγωγής
 • Τα προγράμματα διδασκαλίας στα τμήματα ένταξης ειδικής αγωγής
 • Πόνος στο παιδί
 • Η συμβολή της σύγχρονης προσχολικής αγωγής στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού
 • Το  εργασιακό  άγχος  των  εκπαιδευτικών  ειδικής  αγωγής
 • Νοητική αναπηρία
 • Αυτισμός και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
 • Προβλήματα λόγου και ομιλίας
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Προβλήματα στη συμπεριφορά. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, εναντιωματική συμπεριφορά, κοινωνική απομόνωση, παιδική κακοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, παιδικό άγχος κ.ά.
 • Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση