Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης

  • Ο Διευθυντής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης
  • Επάρκεια, ετοιμότητα και τρόπος επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης A/βάθμιας και B/βάθμιας εκπαίδευσης
  • Διαχείριση τάξης
  • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων
  • Διοίκηση A’/βάθμιας, B’/βάθμιας, Γ’/βάθμιας εκπαίδευσης
  • Διοίκηση εκπαίδευσης και αξιολόγηση
  • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων
  • Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο.