Κοινωνική Ιατρική

 • Επιτήρηση και Αξιολόγηση του Επιπέδου Υγείας Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Υγείας
  • Επιδημιολογία
  • Στατιστική
  • Δημογραφία
  • Εργαστηριακή
  • Δημόσια Υγεία
  • Υγιεινή του Περιβάλλοντος
  • Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων
  • Μεταδιδόμενα Νοσήματα
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας σε σχολικές μονάδες
  • Προληπτική Ιατρική
  • Προαγωγή Υγείας
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Σχεδιασμός Υγειονομικών Δράσεων