Υποβολή και Προδιαγραφές Εισηγήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση στην ιστοσελίδα http://thraki.inpatra.gr και να αποστείλουν:

 1. Ολοκληρωμένο το κείμενο της εισήγησης μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κρίσης πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου:
 1. Όσοι από τους εισηγητές δεν έχουν ολοκληρώσει το κείμενό τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 τίτλο εισήγησης και περίληψη, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου για παρουσίαση. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία κρίσης του κειμένου θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του συνεδρίου όταν παραδοθεί το ολοκληρωμένο κείμενο.

Γενικές προδιαγραφές εισηγήσεων:

 • Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται μεταξύ 4500 – 5500 λέξεις (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
 • Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της ανακοίνωσης με πεζοκεφαλαία και ακολουθούν το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων.
 • Ακολουθούν περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (80-100 λέξεις έκαστη).
 • Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία (45-60 λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο).
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://periodiko.inpatra.gr/.
 • Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση thraki@inpatra.gr

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά.

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:

 1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου
 2. εγκριθούν από τους κριτές και
 3. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.